Velkommen til svømmeskolen.no

Mange skoler har få timer svømming. Med økte krav til mål og manglende ressurser (økonomisk, tid, kompetanse) er dette en utfordrende oppgave for skolene. Det er derfor viktig å jobbe der vi kan gjøre forbedringer. Effektivitet - kvalitet - fleksibilitet er derfor viktig og Svømmeskolens varemerke.

Svømmeskolen tilbyr flere kurskonsepter for skolen. Kontakt oss for mer informasjon kurs@svommeskolen.no.

- - - - - - - -

Svømmeskolen er en del av
Nasjonal kompetansesenter i skolesvømming.

Kurs og seminarer for lærere se skolesvømming.no.

Svømmeskolen tilbyr undervisning for i elever i grunnskolen med høy kvalitet og effektivitet. Vi legger vekt på kvalitet og utnytter tiden slik at elevene får størst mulig utbytte på kortest mulig tid. God samarbeid og god informasjon til både elever, lærere, ledelse og foreldre er viktig.